ضوابط حفظ حریم خصوصی

تمامی اطلاعات تماس و کاربری شما هنگام حذف حساب کاربری شما به صورت کامل از سرورهای سایت پاک خواهد شد و هیچگونه دسترسی به این اطلاعات از طریق سایت ممکن نیست. پس قبل از درخواست حذف حساب کاربری خود، از اطلاعات سفارشات، تراکنشها و حساب کاربری خود پشتیبان تهیه نمائید. عمل حذف حساب کاربری غیرقابل بازگشت می‌باشد.