شرایط عمومی استفاده

در صورت استفاده از هر یک از خدمات سایت، کاربران مسئول حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری و رمز عبور خود می‌باشند. تمامی مسئولیت فعالیت‌‏هایی که تحت حساب کاربری و یا رمز ورود کاربران انجام می‏‌پذیرد مستقیما متوجه شخص کاربر می‌شود.